MỘT PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ NEO DÍNH KẾT THEO NGUYÊN LÝ GIA CỐ KHỐI ĐÁ

Số 37 [ Tháng 01- Năm 2012]

Sử dụng neo dính kết để gia cố, giữ ổn định khối đá trong xây dựng công trình ngầm, khai thác mỏ và các lĩnh vực khác đã và đang được triển khai rộng rãi. Tuy nhiên cho đến nay vẫn còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về cơ chế làm việc của neo dính kết và cũng vì vậy, neo dính kết được thiết kế theo nhiều phương pháp, dựa trên các giả thiết khác nhau. Bài báo trình bày cơ sở lý thuyết tính toán, thiết kế neo dính kết theo nguyên lí gia cố khối đá. Các tham số của hệ thống neo được xác định với giả thiết là kết cấu neo góp phần tăng khả năng nhận tải và giảm khả năng biến dạng của khối đá

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Nguyễn Quang Phích và nnk(2011), Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các mô hình tính toán, thiết kế neo dính kết trong xây dựng mỏ và công trình ngầm, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, mã số B2009-02-76TĐ
  • Nguyễn Quang Phích, Đào Văn Canh(1996), Về quy luật và khả năng gia cố khối đá khi sử dụng neo dính kết, Tạp chí Công nghiệp mỏ số 4/1996
  • Đào Văn Canh(1996), Nghiên cứu xác định và lựa chọn những thông số hợp lý của vỏ chống nhẹ khi đào lò xuyên vỉa qua đất đá tương đối vững chắc tại các mỏ hầm lò Việt Nam,
Thông tin bài báo

Tiêu đề

MỘT PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ NEO DÍNH KẾT THEO NGUYÊN LÝ GIA CỐ KHỐI ĐÁ

Tạp chí

Số 37

Chuyên mục

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Từ khóa

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Bài báo nổi bật