ẢNH HƯỞNG CỦA THAY THẾ Fe LÊN CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT ĐIỆN CỦA BaTiO3

Số 38 [ Tháng 04- Năm 2012]

Fe được thay thế từng phần cho Ti trong cấu trúc BaTiO3. Giản đồ nhiễu xạ tia X mẫu bột, phổ tán xạ Raman và các đặc trưng điện điện từ tại nhiệt độ phòng đã được thực hiện. Sự thay thế Fe cho Ti ảnh hưởng trực tiếp lên cấu trúc tinh thể, dao động mạng và tính chất điện từ của vật liệu. Biểu hiện sắt từ tại nhiệt độ phòng quan sát thấy trên toàn hệ mẫu. Đặc trưng sắt từ và độ lớn của mômen từ phụ thuộc không đơn điệu vào nồng độ sắt thay thế cho Ti. Bằng cách ủ mẫu ở nhiệt độ khoảng 500 oC trong chân không, nồng độ ôxy trong vật liệu được khống chế. Nhiệt độ ủ và thời gian ủ mẫu ảnh hưởng lên đặc trưng từ của vật liệu. Sự gia tăng mô men từ bão hoà theo thời gian ủ của mẫu BaTiO3 không thay thế Fe đã được quan sát thấy và được cho là liên quan tới sự xuất hiện của ion Ti3+ gây nên do sự thiếu hụt ôxy trong vật liệu

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • (), ,
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ẢNH HƯỞNG CỦA THAY THẾ Fe LÊN CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT ĐIỆN CỦA BaTiO3

Tạp chí

Số 38

Chuyên mục

Khoa học Ứng dụng

Từ khóa

Khoa học Ứng dụng

Bài báo nổi bật