Phân tích kết cấu tấm, vỏ thép có xét đến ảnh hưởng phi tuyến của vật liệu

TẬP 58, Kỳ 1 [ Tháng 02- Năm 2017]

Khi kết cấu chịu lực, đầu tiên sẽ xuất hiện biến dạng đàn hồi, sau khi vượt quá giới hạn đàn hồi kết cấu sẽ chuyển sang giai đoạn biến dạng dẻo. Bài báo trình bày phương pháp tính toán kết cấu thép theo trạng thái giới hạn dẻo. Kết quả tính toán ví dụ cho bài toán tấm thép chịu tải trọng phân bố đều cho thấy: cận dưới của trạng thái giới hạn theo điều kiện dẻo có thể được xác định theo giá trị giá trị nội lực xuất hiện trên tấm. Khi tăng tải tác dụng thì đến một thời điểm sẽ xuất hiện biến dạng dẻo đầu tiên ở mép trên và mép dưới tại một hoặc một số điểm của tấm, tiếp tục tăng tải thì biến dạng dẻo tiếp tục phát triển vào phía trong của tiết diện và cho đến khi vật liệu bị chảy dẻo hoàn toàn. Khi đó tải trọng tương ứng sẽ là cận dưới của trạng thái giới hạn ‐ hay chính là tải trọng tối đa mà vật liệu có thể chịu được khi tính toán theo điều kiện chảy dẻo.

Tác giả
  • Nguyễn Văn Mạnh,Khoa Xây dựng, Trường Đại học Mỏ ‐ Địa chất, Việt Nam
  • Ngô Xuân Hùng,Khoa Xây dựng, Trường Đại học Mỏ ‐ Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Phân tích kết cấu tấm, vỏ thép có xét đến ảnh hưởng phi tuyến của vật liệu

Tạp chí

TẬP 58, Kỳ 1

Chuyên mục

Kỹ thuật Xây dựng

Từ khóa

Kỹ thuật Xây dựng

Bài báo nổi bật