Hiệu quả của tham số tích phân độ phân cực trong xử lý tài liệu phân cực kích thích dòng một chiều

TẬP 58, Kỳ 1 [ Tháng 02- Năm 2017]

Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, máy móc đo ghi phân cực kích thích ngày càng hiện đại, cho phép ghi lại các giá trị suy giảm hiệu điện thế phân cực ở nhiều cửa sổ thời gian sau khi ngắt dòng phát. Tuy nhiên, tại Việt Nam, một số đơn vị sản xuất vẫn đang sử dụng tham số độ phân cực ở thời gian sớm k(t1) để xử lý tài liệu phân cực kích thích dòng một chiều. Điều này gây ra lãng phí thông tin ghi được liên quan đến các đối tượng dưới sâu. Để tận dụng các thông tin đo ghi được, tác giả tiến hành thử nghiệm tham số tích phân độ phân cực trong xử lý tài liệu phân cực kích thích dòng một chiều. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm trên một tuyến đo đã biết trước điểm quặng vàng cho thấy hiệu quả nâng cao độ phân giải của tham số này.

Tác giả
  • Phạm Ngọc Kiên,Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ ‐ Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Hiệu quả của tham số tích phân độ phân cực trong xử lý tài liệu phân cực kích thích dòng một chiều

Tạp chí

TẬP 58, Kỳ 1

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật