Nâng cao độ chính xác nhận dạng đối tượng trên ảnh thu nhận từ thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình

TẬP 58, Kỳ 1 [ Tháng 02- Năm 2017]

Đã có một số các nghiên cứu nhận dạng đối tượng trên ảnh viễn thám có độ phân giải cao và siêu cao có nhiều hơn 3 kênh phổ bằng phương pháp phân loại định hướng đối tượng (PLĐHĐT). Tuy nhiên với dữ liệu ảnh kỹ thuật số ba kênh phổ thu nhận từ UAV việc nhận dạng đối tượng là khó khăn nếu chỉ dựa vào tính chất phổ của ảnh. Bài báo là kết quả nghiên cứu nâng cao độ chính xác nhận dạng đối tượng trên ảnh UAV khi kết hợp với dữ liệu độ cao địa vật (DHM). Kết quả nghiên cứu cho thấy, độ chính xác tổng thể nhận dạng đối tượng trên dữ liệu ảnh UAV 3 kênh phổ đã tăng lên đáng kể từ 85,48% lên đến 94,72% khi có sự kết hợp các kênh phổ với thông tin độ cao địa vật.

Tác giả
  • Đỗ Văn Dương,Khoa Trắc địa, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Quang Minh,Khoa Trắc địa ‐ Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ ‐ Địa chất, Việt Nam
  • Lê Thị Nhung,Khoa Trắc địa, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Nâng cao độ chính xác nhận dạng đối tượng trên ảnh thu nhận từ thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình

Tạp chí

TẬP 58, Kỳ 1

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật