Một số kết quả mới từ tổng hợp tài liệu và đề xuất định hướng công tác nghiên cứu tiếp ở bể than Đông Bắc

TẬP 58, Kỳ 1 [ Tháng 02- Năm 2017]

Kết quả tổng hợp tài liệu thăm dò và tài liệu cập nhật khai thác cho thấy cấu trúc địa chất, cũng như mật độ chứa than ở một số khu vực của Bể than Đông Bắc có nhiều thay đổi so với những nhận định trước đây. Về cơ bản, dải than Bảo Đài vẫn có cấu trúc chung là phức nếp lõm hoàn chỉnh, nhưng trục chính của phức nếp lõm dịch về phía bắc. Cánh nam phức nếp lõm tồn tại 2 nếp uốn có trục chạy gần song song với với trục chính. Do sự thay đổi về cấu trúc, nên phần trung tâm Dải than Bảo Đài, ở các khu vực Bắc Yên Tử, Nam Mẫu, Vàng Danh có sự nâng lên và địa tầng chứa than phần trung tâm Dải Bảo Đài tồn tại không sâu như một số quan điểm trước đây. Dải than Phả Lại ‐ Kế Bào được hình thành giữa 2 đứt gãy khu vực Trung Lương phía bắc và đứt gãy Nam phía nam. Trước những vấn đề tồn tại và các thông tin mới về bể than nêu trên, để chuẩn bị tài nguyên phục vụ chiến lược phát triển ngành than, theo chúng tôi trong thời gian tới cần phải đầu tư cho công tác nghiên cứu về cấu trúc địa chất bể than; từ đó xác định rõ tiềm năng chứa than ở từng khối cấu trúc và cho toàn Bể than Đông Bắc và lựa chọn diện tích đầu tư thăm dò phát triển mỏ phần sâu (dưới mức ‐ 300m) có hiệu quả hơn.

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Một số kết quả mới từ tổng hợp tài liệu và đề xuất định hướng công tác nghiên cứu tiếp ở bể than Đông Bắc

Tạp chí

TẬP 58, Kỳ 1

Chuyên mục

Môi trường

Từ khóa

Môi trường

Bài báo nổi bật