Nghiên cứu xây dựng quy trình thay thế tấm chắn đá bị hư hỏng của giá khung GK/1600/1,6/2,4/HT

TẬP 58, Kỳ 1 [ Tháng 02- Năm 2017]

Việc áp dụng giá GK khi khai thác than tại các lò chợ đã cải thiện điều kiện làm việc rõ rệt, đặc biệt là áp dụng khi điều kiện vỉa ổn định, tận dụng tối đa miền công tác của giá khung. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành giá khung thường xuyên bị hỏng một vài bộ phận, đặc biệt là tấm chắn đá. Trong bài báo này, nghiên cứu xây dựng và đề xuất quy trình thay thế các tấm chắn đá của giá khung GK một cách hợp lý được đặt ra trong điều kiện giá vẫn đang trong trạng thái làm việc. Qui trình thay thế đề xuất được kiểm nghiệm và áp dụng thực tế trong các mỏ hầm lò.

Tác giả
  • Nguyễn Phi Hùng,Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ ‐ Địa chất, Việt Nam
  • Đặng Phương Thảo,Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ ‐ Địa chất, Việt Nam
  • Bùi Mạnh Tùng,Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ ‐ Địa chất, Việt Nam
  • Phan Xuân Khải,Tổng Công ty Đông Bắc, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, Việt Nam
  • Vũ Hữu Lương,Tổng Công ty Đông Bắc, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Nghiên cứu xây dựng quy trình thay thế tấm chắn đá bị hư hỏng của giá khung GK/1600/1,6/2,4/HT

Tạp chí

TẬP 58, Kỳ 1

Chuyên mục

Kỹ thuật Mỏ

Từ khóa

Kỹ thuật Mỏ

Bài báo nổi bật