Thiết kế, chế tạo khuôn ép để gia công hợp kim AZ31 thể khối đạt cấu trúc siêu mịn bằng phương pháp biến dạng dẻo mãnh liệt theo kỹ thuật ép định hướng trên rãnh chu kỳ

Số 57 [ Tháng 12- Năm 2016]

Biến dạng dẻo mãnh liệt đã mở ra hướng đi mới trong công nghệ chế tạo vật liệu siêu mịn, trong đó có kỹ thuật ép định hướng trên rãnh chu kì. Chất lượng và kích thước hạt nhận được phụ thuộc rất nhiều vào thông số hình học của khuôn, nhiệt độ ép, số chu kì ép,… Nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố hình học của khuôn ép tới chất lượng vật liệu nhận được. Dựa trên kết quả nghiên cứu đó, chúng tôi đã tiến hành chế tạo khuôn ép để gia công hợp kim AZ31. Thực nghiệm cho thấy, sau 6 lần ép kết cấu khuôn ép làm việc ổn định và vật liệu ép AZ31 đạt cấu trúc mịn hơn

Bài báo liên quan
Tác giả
  • Phạm Thị Thủy,Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Lê Quang Thinh,Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Đặng Thị Hồng Huế,Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Thiết kế, chế tạo khuôn ép để gia công hợp kim AZ31 thể khối đạt cấu trúc siêu mịn bằng phương pháp biến dạng dẻo mãnh liệt theo kỹ thuật ép định hướng trên rãnh chu kỳ

Tạp chí

Số 57

Chuyên mục

Cơ điện Mỏ

Từ khóa

Cơ điện Mỏ

Bài báo nổi bật