Các nguyên nhân và biện pháp xử lý cháy ở một số mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh

Số 57 [ Tháng 12- Năm 2016]

Trong những năm qua, vùng than Quảng Ninh xẩy ra nhiều vụ cháy mỏ. Đó là những hiểm họa rất lớn, phát sinh ra hàng loạt các khí độc cũng như ảnh hưởng đến an toàn trong quá trình khai thác mỏ. Nội dung của bài báo tiến hành mô tả tóm tắt diễn biến các vụ cháy mỏ ở một số mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh trong hơn 10 năm qua và kết quả nghiên cứu đánh giá khả năng tự cháy của các vỉa than dựa vào các phương pháp của Ba Lan và Nhật Bản. Trên có sở đó đề xuất tổng hợp các giải pháp phòng ngừa và chống cháy hợp lý cần áp dụng

Tác giả
  • Trần Xuân Hà,Hội Khoa học Công nghệ mỏ Việt Nam, Việt Nam
  • Đào Văn Chi,Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Nguyễn Xuân Hoàn,Sinh vien Cao học, Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Các nguyên nhân và biện pháp xử lý cháy ở một số mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh

Tạp chí

Số 57

Chuyên mục

Mỏ

Từ khóa

Mỏ

Bài báo nổi bật