NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG GPS ĐỂ KIỂM TRA ĐỘ THẲNG ĐỨNG CÔNG TRÌNH TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG

Số 38 [ Tháng 04- Năm 2012]

Trong thi công xây dựng, thường sử dụng các phương pháp và phương tiện truyền thống để kiểm tra độ thẳng đứng của công trình. Tuy nhiên, với các công trình có chiều cao lớn, các giải pháp truyền thống tỏ ra kém hiệu quả, trong nhiều trường hợp không đáp ứng được yêu cầu của thi công. Nội dung bài báo nghiên cứu biện pháp kiểm tra độ thẳng đứng của các công trình xây dựng có chiều cao lớn bằng công nghệ GPS với việc sử dụng hệ toạ độ vuông góc không gian địa diện chân trời. Trên cơ sở đó, đánh giá khả năng ứng dụng GPS để kiểm tra độ thẳng đứng của công trình trong quá trình thi công

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Nguyễn Quang Phúc, Hoàng Thị Minh Hương, Khuất Minh Hằng(2011), Nghiên cứu phương pháp tính chuyển toạ độ lưới GPS về hệ toạ độ thi công công trình, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, số 35
  • TCXDVN 357:2005(), Nhà và công trình dạng tháp - Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa,
  • Ямбаев Х.К., Крылов В.И(), О возможности исползования спутниковых GPS/ГЛОНАСС измерений для контроля вертикальности при возведении высотных сооружений. Изв. ВУЗов, “Геодезия и aэрофотосьёмка”, No. 4-2009,
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG GPS ĐỂ KIỂM TRA ĐỘ THẲNG ĐỨNG CÔNG TRÌNH TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG

Tạp chí

Số 38

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật