Mô hình dự báo nhu cầu sử dụng đất phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Số 57 [ Tháng 12- Năm 2016]

Một trong những vấn đề tồn tại lâu nay dẫn đến chất lượng quy hoạch chưa cao đó chính là công tác dự báo, đặc biệt là dự báo nhu cầu sử dụng đất. Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp dự báo mang tính định lượng trong giai đoạn hiện nay là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn với Việt Nam. Bài báo này giới thiệu một mô hình dự báo nhu cầu sử dụng đất phục vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Theo đó, diện tích của 41 loại đất cần xác định tương đương với 41 biến của mô hình, các biến này được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm có phương pháp xác định cụ thể như: theo quy hoạch sử dụng đất cấp trên phân bổ; theo định mức sử dụng đất; theo hệ số co giãn đất, ứng dụng mô hình toán tối ưu đa mục tiêu. Kết quả kiểm định tại xã Tư Mại cho thấy các giá trị dự báo theo mô hình so với kế hoạch sử dụng đất mà địa phương đang áp dụng có sự chênh lệch thấp hơn, tính khả thi cao hơn

Tác giả
  • Trần Xuân Miễn,Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Trần Thùy Dương,Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Mô hình dự báo nhu cầu sử dụng đất phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Tạp chí

Số 57

Chuyên mục

Trắc địa Bản đồ và Quản lý Đất đai

Từ khóa

Trắc địa Bản đồ và Quản lý Đất đai

Bài báo nổi bật