Nghiên cứu quá trình phá hủy của vật liệu bê tông bằng phương pháp siêu âm kết hợp máy nén đơn trục

Số 57 [ Tháng 12- Năm 2016]

Bài báo này trình bày một trong những ứng dụng của phương pháp siêu âm nghiên cứu đặc tính phá hủy mẫu bê tông. Tác giả đã kết hợp hệ thống siêu âm và máy nén đơn trục để nghiên đặc tính phá hủy của vật liệu, đặc tính này được xây dựng thông qua mối quan hệ của các thông số sóng siêu âm (bao gồm trường vận tốc và hệ số suy giảm cho 1 sóng dọc, 2 sóng ngang) và tải trọng tác dụng đơn trục. Quá trình phá hủy vật liệu mẫu bê tông dưới tác dụng của tải trọng cơ học được chia làm 3 pha, pha 1 ứng với sự đóng các vi khe nứt, khe nứt có sẵn trong mẫu vuông góc với hướng của tải trọng tác dụng, pha 2 ứng với sự hình thành và phát triển các vi khe nứt, khe nứt song song với hướng tải trọng tác dụng, pha 3 ứng với sự kết nối các vi khe nứt, khe nứt để hình thành các mặt yếu, đới yếu phá hủy vật liệu

Bài báo liên quan
Tác giả
  • Bùi Trường Sơn,Khoa Khoa học và Kỹ thuật địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Nghiên cứu quá trình phá hủy của vật liệu bê tông bằng phương pháp siêu âm kết hợp máy nén đơn trục

Tạp chí

Số 57

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản

Bài báo nổi bật