NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHO HỆ THỐNG WEBATLAS PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Số 38 [ Tháng 04- Năm 2012]

Bản đồ từ lâu đã là công cụ quan trọng không thể thiếu trong các công việc hỗ trợ cho nhà quản lý trong việc ra quyết định. Ngày nay với sự bùng nổ của công nghệ thông tin đặc biệt là sự phát triển không ngừng của mạng internet đã kéo theo sự thay đổi to lớn trong ngành bản đồ. Sự kết hợp giữa bản đồ và internet đã tạo ra một thế hệ bản đồ mới – bản đồ mạng (web map), loại bản đồ này có thể cho phép ta sử dụng ở bất cứ nơi đâu có mạng internet. Với tính năng vượt trội của bản đồ mạng mà ngày nay nhiều nhà khoa học đã đi vào nghiên cứu và xây dựng các trang bản đồ mạng phục vụ cho việc phát triển các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội [1;2;5;6;7;8]. Bài báo này giới thiệu kết quả quá trình nghiên cứu và xây dựng mô hình cho hệ thống web Atlas phục vụ công tác quản lý hành chính thành phố Hà Nội. Hệ thống webatlas hành chính Hà Nội hoàn thiện có thể chạy hoàn toàn ổn định trên các trình duyệt web như: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer,…

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Bùi Ngọc Quý(2009), Nghiên cứu xây dựng Atlas điện tử Hành chính thành phố Hà Nội, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất số 27
  • Bùi Ngọc Quý(2009), Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng Atlas điện tử (Thử nghiệm thành lập Atlas điện tử Hành chính Thành phố Hà Nội),
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHO HỆ THỐNG WEBATLAS PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Tạp chí

Số 38

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật