Xác định dị thường mực nước biển trên Biển Đông bằng số liệu đo cao vệ tinh

Số 55 [ Tháng 08- Năm 2016]

Dị thường mực nước biển (Sea Level Anomaly - SLA) là chênh lệch giữa độ cao mặt biển (Sea Surface Height - SSH) và mặt biển trung bình (Mean Sea Surface - MSS). Dị thường mực nước biển cho phép chúng ta quan sát được sự thay đổi của đại dương theo mùa và các hiện tượng khí hậu như El Nino... Để xác định SLA chúng ta sử dụng mô hình mặt biển trung bình MSS ở dạng grid và số liệu đo cao vệ tinh. Vị trí các điểm đo cao vệ tinh thường không trùng với các mắt lưới của mô hình MSS nên cần phải nội suy độ cao mặt biển trung bình cho các điểm đo. Việc nội suy này có thể dùng phương pháp Collocation. Tính toán thực nghiệm được thực hiện trên Biển Đông đối với số liệu vệ tinh đo cao SARAL/ALTIKA chu kỳ thứ 18. Mô hình mặt biển trung bình được sử dụng là mô hình DTU13MSS. Kết quả tính toán thực nghiệm cho thấy ở chu kỳ này, trên Biển Đông, dị thường mực nước biển biến đổi từ -1,581 m đến 0,649 m, giá trị trung bình là 0,108 m.

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Xác định dị thường mực nước biển trên Biển Đông bằng số liệu đo cao vệ tinh

Tạp chí

Số 55

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật