Giải pháp phục hồi môi trường cho dự án khai thác mỏ Kẽm - Chì chợ Điền - Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kim loại màu Bắc Kạn

Số 55 [ Tháng 08- Năm 2016]

Để đảm bảo sự phát triển ổn định cũng như tạo công ăn việc làm cho cán bộ và công nhân Công ty TNHHMTV Kim loại mầu Bắc Kạn thì trong thời gian tới mỏ Kẽm - Chì chợ Điền phải tiến hành mở rộng phạm vi khai trường và kéo dài thời gian tồn tại các khu khai thác. Tuy nhiên Công ty phải thực hiện đánh giá tác động mội trường khi dự án phát triển mở rộng sản xuất; trong đó công tác cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác là yếu tố bắt buộc và đòi hỏi nghiên cứu định hướng trước để có giải pháp phù hợp. Do vậy nội dung bài báo tiến hành nghiên cứu các giải pháp phục hồi môi trường cho dự án, đặc biệt là các giải pháp đóng cửa các khu vực mỏ hầm lò hợp lý, phù hợp với yêu cầu thực tế cũng như hiện trạng của dự án, góp phần bảo vệ môi trường.

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Giải pháp phục hồi môi trường cho dự án khai thác mỏ Kẽm - Chì chợ Điền - Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kim loại màu Bắc Kạn

Tạp chí

Số 55

Chuyên mục

Mỏ

Từ khóa

Mỏ

Bài báo nổi bật