Chống sự suy giảm độ bền của vành đá xi măng trong các giếng khoan dầu khí có nhiệt độ cao áp suất cao tại Mỏ Hải Thạch

Số 55 [ Tháng 08- Năm 2016]

Sự suy giảm cường độ của xi măng là một hiện tượng xảy ra khi ở nhiệt độ cao, xi măng giảm độ bền sau khi đạt được độ bền cực đại trong khoảng thời gian vài tuần. Trong ngành công nghiệp dầu khí hiện nay sử dụng phổ biến loại xi măng mác G tiêu chuẩn API để trám các giếng khoan. Ở nhiệt độ dưới 110oC xi măng tiếp tục thuỷ hoá và đạt độ bền trong khoảng thời gian dài (từ vài ngày đến vài năm) cho đến khi xi măng đạt được độ bền tới hạn. Ở nhiệt độ trên 110oC xi măng biến đổi sự biến đổi hình thái cấu trúc tinh thể và chuyển đổi pha của xi măng.

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Chống sự suy giảm độ bền của vành đá xi măng trong các giếng khoan dầu khí có nhiệt độ cao áp suất cao tại Mỏ Hải Thạch

Tạp chí

Số 55

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật