TÍNH TOÁN LỰA CHỌN CƯỜNG ĐỘ CONG CHO PHÉP CỦA THÂN GIẾNG KHI KHOAN ĐỊNH HƯỚNG

Số 54 CĐ KKT [ Tháng 04- Năm 2016]

Bài báo tính toán cường độ cong của thân giếng trong các trường hợp tăng và giảm góc nghiêng thân giếng và nêu ra những những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn giá trị cường độ cong trong thi công các giếng khoan định hướng. Trên cơ sở đó phân tích và tính toán xác định cường độ cong hợp lý cho phép trong thi công các giếng định hướng. Đây chính là giá trị cường độ cong của thân giếng đảm bảo an toàn cho cột ống chống được thả theo các cấp đường kính khác nhau, là giới hạn trên của giá trị cường độ cong trong quá trình cắt xiên tạo góc. Kết quả tính toán cho thấy, với đường kính choòng khoan ≥ 311,1mm thì cường độ cong cần phải lựa chọn là  0,60/10m; còn đối với đường kính choòng khoan < 311,1mm thì giá trị cường độ cong kiến nghị sử dụng từ 0,7-1,50/10m.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

TÍNH TOÁN LỰA CHỌN CƯỜNG ĐỘ CONG CHO PHÉP CỦA THÂN GIẾNG KHI KHOAN ĐỊNH HƯỚNG

Tạp chí

Số 54 CĐ KKT

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật