LỰA CHỌN CHỦNG LOẠI GIÀN KHOAN PHÙ HỢP CHO CHIẾN DỊCH KHOAN PHÁT TRIỂN MỎ TẠI LÔ B THỀM LỤC ĐỊA PHÍA NAM VIỆT NAM

Số 54 CĐ KKT [ Tháng 04- Năm 2016]

Trong công tác phát triển mỏ, chi phí cho công tác khoan thông thường chiếm tới 50% tổng chi phí đầu tư cho phát triển mỏ, đặc biệt là chi phí phải trả cho việc thuê hay đóng mới giàn khoan phục vụ chiến dịch khoan. Do đó, việc lựa chọn chủng loại giàn khoan phù hợp không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cho dự án mà còn nâng cao chất lượng, an toàn trong quá trình thi công giếng khoan. Bài báo này đã khái quát tổng thể dự án, từ đó đưa ra các vấn đề kỹ thuật chủ yếu trong việc lựa chọn giàn khoan phục vụ cho thi công giếng khoan, kinh nghiệm đúc rút ra từ các dự án tương tự trên thế giới. Các vấn đề kỹ thuật tập trung chủ yếu là khả năng công nghệ của giàn khoan và các thiết bị liên quan, đối với điều kiện địa chất, thủy văn khu vực, xử lý các tình huống an toàn phát sinh. Dựa trên một số thiết kế giàn khoan mới nhất hiện nay, có thể đưa ra giải pháp nâng cao hiệu suất hoạt động giàn cũng như ý tưởng thiết thực phục vụ cho việc khoan phát triển mỏ tại lô B trong năm 2017 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

LỰA CHỌN CHỦNG LOẠI GIÀN KHOAN PHÙ HỢP CHO CHIẾN DỊCH KHOAN PHÁT TRIỂN MỎ TẠI LÔ B THỀM LỤC ĐỊA PHÍA NAM VIỆT NAM

Tạp chí

Số 54 CĐ KKT

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật