TỐI ƯU CẤU TRÚC GIẾNG CHO CÁC GIẾNG KHOAN CỦA CẤU TẠO T, ĐÔNG NAM BỂ CỬU LONG, NGOÀI KHƠI VIỆT NAM

Số 54 CĐ KKT [ Tháng 04- Năm 2016]

Bài báo thống kê và phân tích sự thành công và những sự cố, phức tạp điển hình gặp phải trong qúa trình thi công các giếng khoan T-1, T-2 và T-3 của cấu tạo T ở khu vực Đông Nam bể Cửu Long, ngoài khơi Việt Nam do Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước (PVEP POC) điều hành. Trên cơ đó, đề xuất giải pháp khắc phục và điều chỉnh cấu trúc giếng khoan hợp lý cho cấu tạo T. Một trong những biện pháp đề xuất đó là điều chỉnh điểm đặt chân ống chống trung gian 13-3/8" phù hợp với địa chất. Sự thành công khi áp dụng giải pháp này đã được triển khai cho các giếng khoan thuộc bể Cửu Long do PVEP POC điều hành và đem lại hiệu quả cao về kỹ thuật và kinh tế.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

TỐI ƯU CẤU TRÚC GIẾNG CHO CÁC GIẾNG KHOAN CỦA CẤU TẠO T, ĐÔNG NAM BỂ CỬU LONG, NGOÀI KHƠI VIỆT NAM

Tạp chí

Số 54 CĐ KKT

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật