KẾT QUẢ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ KHOAN TUẦN HOÀN NGƯỢC TRONG KHOAN KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI

Số 54 CĐ KKT [ Tháng 04- Năm 2016]

Một trong các nguyên nhân làm suy thoái và hư hỏng giếng khai thác nước dưới đất ở khu công nghiệp Nhơn Trạch - Đồng Nai là do các giếng trước đây đều thi công bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn thuận. Đây là phương pháp có nhiều nhược điểm khi khoan các giếng khai thác nước trong địa tầng trầm tích Pliocen ở Nhơn Trạch. Trong phạm vi bài báo, các tác giả trình bày một số kết quả ban đầu về áp dụng công nghệ khoan tuần hoàn ngược để khoan các giếng khai thác nước trong địa tầng trầm tích ở Nhơn Trạch – Đồng Nai. Phương pháp duy trì nước rửa tuần hoàn ngược bằng khí nén có ưu điểm là các thành phần được đẩy lên từ giếng khoan gồm khí, nước và mùn khoan (dòng ba pha) không tác động trực tiếp đến thành giếng khoan và không ảnh hưởng đến đặc tính của tầng chứa nước. Điều này ít nhiều đã có những tác động tích cực tới tuổi thọ của giếng cũng như nâng cao hiệu quả khi thi công.

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

KẾT QUẢ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ KHOAN TUẦN HOÀN NGƯỢC TRONG KHOAN KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI

Tạp chí

Số 54 CĐ KKT

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật