NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ KHOAN XOAY - ĐẬP ĐỂ THI CÔNG CÁC LỖ KHOAN NGANG

Số 54 CĐ KKT [ Tháng 04- Năm 2016]

Trong phạm vi bài báo, tác giả trình bày một số kết quả nghiên cứu về công nghệ khoan xoay - đập nhằm gia tăng tốc độ cơ học trong việc thi công các lỗ khoan ngang. Một trong các nguyên nhân cơ bản khiến tốc độ cơ học thấp và chiều dài cũng như chất lượng lỗ khoan khó đạt được như thiết kế là do tổn thất tải trọng chiều trục truyền cho mũi khoan khi tăng chiều dài khoan. Điều này được giải thích bởi nhiều nguyên nhân như: tăng trọng lượng cột cần khoan (tăng chiều dài cột cần khoan), lực ma sát và momen xoắn trong quá trình khoan. Khi tăng tốc độ quay cột cần khoan (xấp xỉ 300 vòng/ph) cộng với sự bổ sung của nguồn năng lượng đập (nđ = 800 ÷ 1600 lần/ph), thì tổn thất tải trọng chiều trục giảm từ 1,8-2 lần đối với các lỗ khoan sâu từ 300m -500m.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ KHOAN XOAY - ĐẬP ĐỂ THI CÔNG CÁC LỖ KHOAN NGANG

Tạp chí

Số 54 CĐ KKT

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật