ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ANSYS FLUENT ĐỂ MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY ĐẰNG SAU MỘT TURBINE PHÁT ĐIỆN

Số 54 CĐ KKT [ Tháng 04- Năm 2016]

Trong giai đoạn hiện nay, nhằm giải quyết vấn đề ngày càng cạn kiệt của các nguồn năng lượng hoá thạch như than đá, dầu mỏ, đồng thời nhằm hạn chế sự ô nhiễm môi trường, cho nên việc sử dụng các nguồn năng lượng thay thế đã được các quốc gia trên thế giới rất quan tâm, đặc biệt là các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Trong số đó, việc khai thác các nguồn năng lượng từ gió và dòng chảy ven biển nhằm tạo ra điện năng được quân tâm đặc biệt. Điều này dẫn đến việc cần thiết phải nghiên cứu và phát triển các thiết bị để chuyển hoá các nguồn năng lượng này thành năng lượng hữu ích phục vụ cho sinh hoạt của con người. Để hỗ trợ cho quá trình nghiên cứu, đồng thời nhằm tiết kiệm về thời gian và chi phí kinh tế, mô phỏng số là một giải pháp hữu ích được áp dụng. Trong bài viết này, tác giả trình bày phương pháp số để nghiên cứu dòng chảy đằng sau một Turbine phát điện, thông qua việc sử dụng mô hình k-ε Standard trong chương trình ANSYS FLUENT. Kết quả nghiên cứu đã đưa ra mô hình có độ tin cậy cao, phù hợp để mô phỏng dòng chảy đằng sau Turbine, đặc biệt khi mô phỏng nhiều Turbine trong cùng một khu vực.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ANSYS FLUENT ĐỂ MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY ĐẰNG SAU MỘT TURBINE PHÁT ĐIỆN

Tạp chí

Số 54 CĐ KKT

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật