TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG ĐI QUA CỦA BỘ DỤNG CỤ ĐÁY VÀ CỘT ỐNG CHỐNG TRONG ĐOẠN THÂN GIẾNG CÓ ĐỘ UỐN CONG LỚN

Số 54 CĐ KKT [ Tháng 04- Năm 2016]

Từ thực tế thi công các giếng xiên định hướng ở các mỏ trong bồn trũng Cửu Long, các dụng cụ và thiết bị mà cụ thể là ren đầu nối khi làm việc trong đoạn thân giếng uốn cong sẽ chịu tác động của ứng suất mỏi nên khả năng bị hỏng hóc và phá hủy là rất lớn. Trong các đoạn thân giếng mà trục của thân giếng gấp khúc mạnh sẽ làm tăng mức độ mòn của cột ống và đầu nối. Khi thực hiện quá trình khoan trong đoạn thân giếng uốn cong thì khả năng gây sự cố do kẹt bộ dụng cụ khoan và thiết bị là rất lớn. Mặt khác, khi thả cột ống chống hay các thiết bị đo trong giếng có trục của thân giêng gấp khúc, khả năng không thả đến chiều sâu thiết kế rất lớn. Thông qua bài báo này, các tác giả trình bày phương pháp tiếp cận và tính toán cụ thể trong việc kiểm tra khả năng đi qua của cột cần khoan hay cột ống chống trong đoạn thân giếng có sự thay đổi mạnh về cường độ cong trong không gian trên quan điểm độ cứng cơ học và chịu bền của vật liệu.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG ĐI QUA CỦA BỘ DỤNG CỤ ĐÁY VÀ CỘT ỐNG CHỐNG TRONG ĐOẠN THÂN GIẾNG CÓ ĐỘ UỐN CONG LỚN

Tạp chí

Số 54 CĐ KKT

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật