SỬ DỤNG CÁC POLIMER TRONG SẢN XUẤT DUNG DỊCH KHOAN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KHOAN THĂM DÒ CÁC LỖ KHOAN SÂU BẰNG CÔNG NGHỆ KHOAN ỐNG MẪU LUỒN

Số 54 CĐ KKT [ Tháng 04- Năm 2016]

Công nghệ khoan ống mẫu luồn là công nghệ khoan tiên tiến mới được đưa vào ứng dụng trong khoan thăm dò khoáng sản rắn ở Việt Nam. Công nghệ này khoan này, đòi hỏi phải có dung dịch khoan chất lượng cao mới phát huy được hiệu quả công nghệ. Trong phạm vi bài báo, tác giả trình bày hướng nghiên cứu và kết quả đạt được trong điều chế dung dịch polimer. Hệ dung dịch nghiên cứu đã khắc phục những nhược điểm của dung dịch sét truyền thống, các polimer được đưa vào để thay thế hoặc kết hợp với các hóa phẩm đang sử dụng, tạo ra dung dịch sét hoặc dung dịch polimer có chất lượng cao hơn, đáp ứng được những yêu cầu của công nghệ khoan ống mẫu luồn. Điều này thực sự có ý nghĩa trong công nghệ khoan bởi đã giảm thiểu đáng kể các hiện tượng phức tạp sự cố và gia tăng tốc độ cơ học khoan.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

SỬ DỤNG CÁC POLIMER TRONG SẢN XUẤT DUNG DỊCH KHOAN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KHOAN THĂM DÒ CÁC LỖ KHOAN SÂU BẰNG CÔNG NGHỆ KHOAN ỐNG MẪU LUỒN

Tạp chí

Số 54 CĐ KKT

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật