XÁC ĐỊNH CÁC ĐỚI KHOÁNG HÓA QUẶNG ẨN SÂU VÀNG - ANTIMON) KHU LÀNG VÀI - KHUÔN PHỤC, TỈNH TUYÊN QUANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỪ TELLUA

Số 54 CĐ ĐVL [ Tháng 04- Năm 2016]

Trường từ tellua xuất phát từ tiếng La tinh: Tellus nghĩa là Trái đất. Nguồn gốc của trường này liên quan đến sự tương tác giữa các dòng hạt tích điện (plasma) từ mặt trời phóng vào Trái đất. Các dòng hạt này tập trung chủ yếu ở các vùng gần cực địa từ, làm cho tầng điện ly của khí quyển Trái đất mất cân bằng, tạo nên các dòng xoáy xuất hiện trong tầng điện ly và sinh ra sóng điện từ truyền xuống mặt đất. Tác động của trường điện từ sơ cấp này lên đất đá, tạo nên trường điện từ thứ cấp. Tổng hợp của trường điện từ sơ cấp và thứ cấp này trong đất được gọi là trường từ tellua. Trong quá trình thi công dự án:“Đánh giá triển vọng khoáng sản ẩn sâu (Pb-Zn, Au- Sb) và các khoáng sản khác ở các vùng có triển vọng thuộc đông nam đới Lô Gâm” khu Khuôn Phục - Làng Vài, tỉnh Tuyên Quang bằng phương pháp đo sâu từ tellua bước đầu đã xác định được các diện tích triển vọng quặng ẩn sâu tại vùng nghiên cứu cụ thể là: Đã xác định được nhiều đứt gãy địa chất và một số thể địa chất ẩn sâu, căn cứ vào sự khác biệt về điện trở suất. Đã khoanh định được các đới dị thường điện trở suất thấp, có thể liên quan đến đới khoáng hóa vàng-antimon ở dưới sâu trong vùng nghiên cứu. Kết quả đạt được cho thấy: Phương pháp đo từ tellua đã đem lại hiệu quả cao trong việc nghiên cứu quặng ẩn sâu.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

XÁC ĐỊNH CÁC ĐỚI KHOÁNG HÓA QUẶNG ẨN SÂU VÀNG - ANTIMON) KHU LÀNG VÀI - KHUÔN PHỤC, TỈNH TUYÊN QUANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỪ TELLUA

Tạp chí

Số 54 CĐ ĐVL

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản & Môi trường

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản & Môi trường

Bài báo nổi bật