ĐIỀU TRA KHẢO SÁT DỊCH TỄ HỌC ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG DO KHAI THÁC CHẾ BIẾN QUẶNG ĐỒNG ĐỐI VỚI SỨC KHỎE CÁN BỘ NHÂN DÂN KHU VỰC MỎ SIN QUYỀN, TỈNH LÀO CAI

Số 54 CĐ ĐVL [ Tháng 04- Năm 2016]

Quặng đồng Sin Quyền có chứa các chất phóng xạ U, Th, chủ yếu là U. Mỏ được khai thác chế biến với quy mô lớn, hoạt động khai thác chế biến quặng đồng chứa phóng xạ đã làm gia tăng hàm lượng, liều chiếu xạ ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe của nhân dân. Bài báo đã đánh giá ảnh hưởng của môi trường phóng xạ do khai thác chế biến quặng đồng đối với sức khỏe cán bộ nhân dân trên cơ sở phân tích tổng hợp kết quả điều tra dịch tễ học, xác định các bằng chứng liên quan giữa triệu chứng bệnh với hàm lượng xạ mức liều chiếu xạ tại khu vực mỏ Sin Quyền, Lào Cai. Kết quả bước đầu cho thấy nhân dân tại khu vực bản Mường Đơ, sống trong khu vực mỏ, đã có một số biểu hiện tác động tiêu cực của môi trường phóng xạ như thể trạng yếu, dễ mắc các bệnh viêm nhiễm cấp tính, có tỷ lệ mắc các bệnh hô hấp, tiêu hóa cao gấp gần 5 lần so với nhân dân sống ngoài mỏ (nhân dân sống tại thôn III Bản Vược).

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ĐIỀU TRA KHẢO SÁT DỊCH TỄ HỌC ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG DO KHAI THÁC CHẾ BIẾN QUẶNG ĐỒNG ĐỐI VỚI SỨC KHỎE CÁN BỘ NHÂN DÂN KHU VỰC MỎ SIN QUYỀN, TỈNH LÀO CAI

Tạp chí

Số 54 CĐ ĐVL

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật