ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ ĐỨT GÃY KHU VỰC THỀM BIỂN VŨNG TÀU - PHAN THIẾT THEO TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN, KIẾN TẠO

Số 54 CĐ ĐVL [ Tháng 04- Năm 2016]

Hệ thống đứt gãy trong khu vực thềm biển Vũng Tàu - Phan Thiết đã được nhiều tác giả đề cập đến ở các mức độ khác nhau. Với kết quả xác định các đặc trưng động học của đứt gãy (đường phương, hướng dốc, biên độ dịch trượt) tại 122 điểm khảo sát trên các mặt cắt địa chấn nông phân giải cao và địa chấn dầu khí, cùng với các tài liệu địa vật lý, địa chất, kiến tạo hiện có, tập thể tác giả đã chính xác hóa vị trí hệ thống đứt gãy và nghiên cứu đặc điểm phân bố đứt gãy theo diện và theo độ sâu trong khu vực nghiên cứu. Các kết quả chính bao gồm: 1) Kết quả phân tích các mặt cắt địa chấn nông phân giải cao và địa chấn dầu khí cho phép xác định các đặc trưng động học của đứt gãy với độ tin cậy cao, tạo cơ sở khoa học cho việc thành lập sơ đồ phân bố đứt gãy khu vực thềm biển Vũng Tàu - Phan Thiết. 2) Sơ đồ đứt gãy khu vực thềm biển Vũng Tàu - Ninh Thuận bao gồm 12 hệ đứt gãy, phát triển theo 3 hướng chính là á kinh tuyến (7 hệ đứt gãy), ĐB-TN (4 hệ đứt gãy) và TB -ĐN (1 hệ đứt gãy), được phân cấp dựa vào vai trò khống chế, chi phối các đơn vị cấu trúc địa động lực của thuyết kiến tạo mảng, bao gồm: 2 đứt gãy cấp 1; 4 đứt gãy cấp 2 và 6 đứt gãy cấp 3. 3) Hệ đứt gãy Thuận Hải - Minh Hải có diện phân bố rộng, cấu trúc phức tạp, bao gồm 2 đứt gãy thành phần Tây Bắc Thuận Hải - Minh Hải và Đông Nam Thuận Hải - Minh Hải, có phương ĐB - TN, hướng dốc đông nam, độ sâu hoạt động 13÷14km. Các đứt gãy này hoạt động theo cơ chế thuận - bằng trái với thành phần thuận chiếm ưu thế, tạo các vách cao 20÷30m trong phần phía đông bắc và các trũng Holocen sâu 20÷24m ở phần tây nam.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ ĐỨT GÃY KHU VỰC THỀM BIỂN VŨNG TÀU - PHAN THIẾT THEO TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN, KIẾN TẠO

Tạp chí

Số 54 CĐ ĐVL

Chuyên mục

Từ khóa

Bài báo nổi bật