NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN CỰC KÍCH THÍCH TRONG THĂM DÒ QUẶNG SULFUR CHÌ KẼM Ở VÙNG ĐỊA HÌNH NÚI CAO THUỘC TỈNH K MIỀN TRUNG VIỆT NAM TRONG THĂM DÒ QUẶNG SULFUR CHÌ KẼM Ở VÙNG ĐỊA HÌNH NÚI CAO THUỘC TỈNH K MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Số 54 CĐ ĐVL [ Tháng 04- Năm 2016]

Quặng sulfur đa kim dạng xâm tán được hình thành theo phương thức biến chất trao đổi; thay thế liên quan đến thành tạo phun trào núi lửa, nằm trong đới đá cà nát biến đổi nhiệt dịch với chiều rộng khoảng 25 - 30 m kéo dài hàng kilomet. Đới quặng chứa Pb-Zn có giá trị đặc trưng điện trở suất thấp từ 50÷200Ohm.m, hệ số phân cực cao từ 25 ms đến 70 ms nếu so với đá vây quanh có điện trở suất cao từ 100÷600Ohm.m, hệ số phân cực thấp hơn 10 ms, như vậy để phát hiện chúng, áp dụng phương pháp phân cực kích thích là phù hợp. Khu vực khảo sát có địa hình núi cao, phân cắt phức tạp, nên khi thi công tác giả phải áp dụng hệ 3 cực (pole-dipole) để giảm ảnh hưởng địa hình, nhưng đo liên hợp hai cánh để tăng độ tin cậy. Với bộ máy Supersting-8R công suất 2000W phát dòng Imax=2Ampe, tài liệu đo bảo đảm chất lượng. Tham số xử lý ngoài hai tham số truyền thống là điện trở suất và độ phân cực, tác giả còn xử lý tham số triển vọng quặng đã cho phép loại bỏ bớt dị thường, kết quả khoan kiểm tra đều gặp quặng có hàm lượng cao, có giá trị công nghiệp. Kết quả áp dụng tại khu vực thăm dò đã phát hiện được 7 đới quặng dựa trên tài liệu tham số triển vọng quặng, không những khoanh định được đới quặng phát triển theo diện tích mà còn khá chính xác cả xuống chiều sâu, góp phần đánh giá chính xác trữ lượng mỏ, có thể đưa vào khai thác.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN CỰC KÍCH THÍCH TRONG THĂM DÒ QUẶNG SULFUR CHÌ KẼM Ở VÙNG ĐỊA HÌNH NÚI CAO THUỘC TỈNH K MIỀN TRUNG VIỆT NAM TRONG THĂM DÒ QUẶNG SULFUR CHÌ KẼM Ở VÙNG ĐỊA HÌNH NÚI CAO THUỘC TỈNH K MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Tạp chí

Số 54 CĐ ĐVL

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật