BỘ MÔN ĐỊA VẬT LÝ 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Số 54 CĐ ĐVL [ Tháng 04- Năm 2016]

Bộ môn Địa vật lý được thành lập ngày 28/12/1966 tại khu sơ tán Kim Tháp - Điện Tiền, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) theo quyết định số 09/VL của Ban Giám hiệu trường Đại học Mỏ - Địa chất. Khi mới thành lập, Bộ môn Địa vật lý do GS.TSKH Ngô Văn Bưu làm chủ nhiệm. Đến năm 1977, Bộ môn Địa vật lý cùng với bộ môn Khoan - Khai thác (tách từ Khoa Địa chất Công trình) và Bộ môn Địa chất Dầu khí tập hợp lại hình thành Khoa Dầu khí. Từ đó, Bộ môn Địa vật lý trở thành cơ sở đào tạo cán bộ Khoa học kỹ thuật có trình độ Đại học và trên Đại học phục vụ cho các ngành tìm kiếm, thăm dò dầu khí, khoáng sản rắn, điều tra nước ngầm, khảo sát nền móng công trình, nghiên cứu cấu trúc vỏ quả đất, môi trường và tai biến địa chất.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

BỘ MÔN ĐỊA VẬT LÝ 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tạp chí

Số 54 CĐ ĐVL

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật