BỘ MÔN KHOAN - KHAI THÁC 50 NĂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Số 54 CĐ KKT [ Tháng 04- Năm 2016]

Cách đây 50 năm, tháng 11 năm 1966 cùng với sự ra đời của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ môn Khoan - tiền thân của Bộ môn Khoan - Khai thác được thành lập từ một nhóm cán bộ của Bộ môn Địa chất công trình, thuộc Khoa Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chủ nhiệm Bộ môn đầu tiên là NGND.PGS.TS. Trương Biên, tiếp theo là cố Nhà giáo Nguyễn Phô, NGƯT.PGS.TS. Lê Xuân Lân, NGƯT.PGS.TS. Cao Ngọc Lâm và đến nay là NGƯT.PGS.TS. Trần Đình Kiên.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

BỘ MÔN KHOAN - KHAI THÁC 50 NĂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Tạp chí

Số 54 CĐ KKT

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật