NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI TỶ SỐ LIDAR THEO KHOẢNG CÁCH

Số 53 [ Tháng 01- Năm 2016]

LIDAR là công nghệ mới dùng laser để khảo sát đối tượng ở phạm vi xa. Hiện nay thuật toán nghịch đảo Klett là phương pháp phổ biến để giải phương trình LIDAR nhằm xác định các đại lượng cần đo như hệ số tán xạ ngược, hệ số suy giảm. Vì phương trình LIDAR chứa hai ẩn nên cần có tỷ số LIDAR để đủ điều kiện giải phương trình. Người ta có thể sử dụng các giá trị tỷ số LIDAR cho trước nằm trong khoảng 20-90 sr. Như vậy sẽ có sai số vì trong thực tế tỷ số LIDAR không phải là hằng số mà thay đổi theo thời gian và khoảng cách. Trong phương pháp hai chùm tia, người ta tích hợp hai thiết bị LIDAR. Hai thiết bị đồng thời thực hiện hai phép đo độc lập với cùng một mẫu khí quyển ở giữa chúng và do đó cung cấp hai phương trình LIDAR độc lập với nhau. Giả thiết ánh sáng laser phát ra là đơn sắc và các quá trình tán xạ phức tạp được bỏ qua. Sử dụng phương pháp hai chùm tia xác định được hệ số suy giảm và hệ số tán xạ ngược mà không cần một giả thuyết hay một sự hiệu chuẩn nào. Hệ số suy giảm và hệ số tán xạ ngược đều phụ thuộc khoảng cách. Thực nghiệm tính sự phụ thuộc vào khoảng cách của hệ số suy giảm cho thấy có tồn tại đám sol khí ở trong vùng từ 0,3 km đến 0,5 km. Theo tính toán từ số liệu thực nghiệm hệ số tán xạ ngược giảm ở vùng từ 0,3 km đến 0,6 km. Như vậy kết quả tính của hai hệ số suy giảm và tán xạ ngược là khá phù hợp. Theo công thức tính tỉ số LIDAR không phải là hằng số. Tỉ số LIDAR phụ thuộc vào đặc trưng vật lý của hạt sol khí như loại hạt, kích thước, chiết suất. Các yếu tố trên đều thay đổi theo khoảng cách, do vậy tỉ số LIDAR cũng luôn thay đổi theo khoảng cách. Theo tính toán thực nghiệm tỷ số LIDAR phụ thuộc vào khoảng cách và có cực đại bằng 46sr tại 0,4 km, cực tiểu bằng 17,5sr tại 0,18 km phù hợp với lý thuyết sol khí vùng biển.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI TỶ SỐ LIDAR THEO KHOẢNG CÁCH

Tạp chí

Số 53

Chuyên mục

Khoa học cơ bản

Từ khóa

Khoa học cơ bản

Bài báo nổi bật