NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHỚP TỰ ĐỘNG CẶP ẢNH SỐ

Số 53 [ Tháng 01- Năm 2016]

Bài báo nghiên cứu đề xuất giải pháp khớp tự động cặp ảnh chụp từ máy bay với độ ổn định cao trên cơ sở kết hợp hai phương pháp khớp theo vùng mức xám và khớp theo đặc trưng. Trong nghiên cứu này tác giả đã phân tích, đánh giá các phương pháp khớp ảnh theo vùng và theo đặc trưng. Từ đó đề xuất giải pháp mới bằng cách lồng ghép khớp sơ bộ theo vùng mức xám trong khớp theo đặc trưng kết hợp đồng thuận mẫu ngẫu nhiên sử dụng mô hình xạ ảnh để liên kết cặp ảnh. Độ tin cậy của thuật toán đề xuất được kiểm nghiệm trên dữ liệu ảnh chụp từ các máy ảnh ảnh Sony Nex 5T và Cannon 550d gắn trên máy bay không người lái UX5 và MD4-1000.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHỚP TỰ ĐỘNG CẶP ẢNH SỐ

Tạp chí

Số 53

Chuyên mục

Công nghệ Thông tin

Từ khóa

Công nghệ Thông tin

Bài báo nổi bật