LUẬN GIẢI ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC CHUYỂN TRỤC CÔNG TRÌNH LÊN CÁC SÀN XÂY DỰNG TRONG THI CÔNG NHÀ SIÊU CAO TẦNG

Số 53 [ Tháng 01- Năm 2016]

Trong bài báo đã nghiên cứu, luận giải ảnh hưởng của một số yếu tố: độ không song song của các đường dây dọi, độ lệch dây dọi, dao động của ngôi nhà do các yếu tố ngoại cảnh… đến kết quả và độ chính xác chiếu trục trong phương pháp chiếu phân đoạn bằng máy chiếu đứng quang học, có ứng dụng kết hợp công nghệ GPS và máy toàn đạc điện tử để chính xác hóa hình chiếu lưới khống chế cơ sở trên tầng đầu tiên của mỗi đoạn chiếu, nhằm mục đích nâng cao độ chính xác và hoàn thiện quy trình chuyển trục trong xây dựng nhà siêu cao tầng.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

LUẬN GIẢI ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC CHUYỂN TRỤC CÔNG TRÌNH LÊN CÁC SÀN XÂY DỰNG TRONG THI CÔNG NHÀ SIÊU CAO TẦNG

Tạp chí

Số 53

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật