ĐẶC ĐIỂM HÓA - LÝ CỦA DUNG DỊCH NHIỆT DỊCH TẠO QUẶNG VÀNG VÙNG ĐAK RÔNG - A LƯỚI TRÊN CƠ SỞ LUẬN GIẢI KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHIỆT BAO THỂ

Số 53 [ Tháng 01- Năm 2016]

Kết quả phân tích nhiệt bao thể từ khoáng vật thạch anh trong quặng vàng vùng Đak Rông - A Lưới cho thấy rõ 2 dải nhiệt độ kết tinh khác biệt, tương ứng với hai giai đoạn tạo khoáng vàng. Ở giai đoạn thứ nhất, các khoáng vật kết tinh do sự hỗn nhiễm của dung dịch nguồn gốc biến chất (chủ đạo) và dung dịch nguồn magma (thứ yếu) trong dải nhiệt độ trung bình cao (220-380oC), độ muối (trung bình-thấp) <16,3%, độ sâu lớn (2-3,8km) và mật độ dung dịch thấp (0,65-0,9g/cm3). Trong giai đoạn nhiệt dịch sau, các khoáng vật kết tinh do sự hỗn nhiễm của dung dịch nguồn gốc biến chất và nước khí tượng ở điều kiện gần bề mặt hơn (1-2km), trong môi trường nhiệt độ thấp (125-200oC), độ muối thấp (<10%) và mật độ dung dịch ở mức trung bình (0,9-1g/cm3).

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ĐẶC ĐIỂM HÓA - LÝ CỦA DUNG DỊCH NHIỆT DỊCH TẠO QUẶNG VÀNG VÙNG ĐAK RÔNG - A LƯỚI TRÊN CƠ SỞ LUẬN GIẢI KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHIỆT BAO THỂ

Tạp chí

Số 53

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản & Môi trường

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản & Môi trường

Bài báo nổi bật