ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THÀNH TẠO SA KHOÁNG VÙNG BIỂN VEN BỜ HÀ TĨNH

Số 53 [ Tháng 01- Năm 2016]

Kết quả nghiên cứu đặc điểm địa chất, khoáng sản trong trầm tích đáy biển khu vực Hà Tĩnh đã xác định được sa khoáng chôn vùi tại đây có mối liên quan mật thiết đến các sản phẩm phá hủy từ đá gốc phân bố ở khu vực ven bờ và đáy biển; Qua việc phân tích cột địa tầng tổng hợp lỗ khoan biển và tài liệu giải đoán băng địa chấn nông độ phân giải cao xác định được hình thái và cấu trúc các thân sa khoáng gồm 2 kiểu cấu tạo chính là: Kiểu thứ nhất gồm các tập trầm tích hạt thô (cát, cát sạn, cát bột) liên quan đến các tướng bãi triều cổ, đường bờ cổ, lòng sông cổ nằm trong các tập địa chấn địa tầng A, B, C; Kiểu thứ 2 gồm các thành tạo trầm tích hạt thô nằm trong các thung lũng khép kín phát triển trên bề mặt đá gốc.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THÀNH TẠO SA KHOÁNG VÙNG BIỂN VEN BỜ HÀ TĨNH

Tạp chí

Số 53

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản

Bài báo nổi bật