PHÂN TÍCH CÁC PHỨC TẠP, SỰ CỐ CÓ THỂ XẢY RA VÀ LỰA CHỌN VỊ TRÍ CẮT XIÊN HỢP LÝKHI KHOAN MỞ CỬA SỔ TRÊN THÂN ỐNG CHỐNG

Số 53 [ Tháng 01- Năm 2016]

Khoan mở cửa sổ trên thân ống chống là một công đoạn rất quan trọng trong công tác thi công giếng khoan đường kính nhỏ cắt xiên từ một thân giếng chính. Bài báo trình bày và phân tích các phức tạp, sự cố điển hình có thể xảy ra trong quá trình khoan mở cửa sổ trên thân ống chống trước khi thi công thân giếng nhánh đường kính nhỏ. Trên cơ sở đó, kết hợp với việc xác định những yếu tố ảnh hưởng và các nguyên tắc lựa chọn vị trí cắt xiên, xây dựng sơ đồ khối quá trình tính toán và lựa chọn vị trí cắt xiên hợp lý nhằm hạn chế tối đa khả năng xảy ra các phức tạp, sự cố khi khoan mở cửa sổ.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

PHÂN TÍCH CÁC PHỨC TẠP, SỰ CỐ CÓ THỂ XẢY RA VÀ LỰA CHỌN VỊ TRÍ CẮT XIÊN HỢP LÝKHI KHOAN MỞ CỬA SỔ TRÊN THÂN ỐNG CHỐNG

Tạp chí

Số 53

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật