NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU TRONG MÔI TRƯỜNG THIẾU THÔNG TIN: ÁP DỤNG CHO QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ KHOAN

Số 53 [ Tháng 01- Năm 2016]

Với đặc thù của ngành công nghiệp dầu khí, việc nghiên cứu và đánh giá các đối tượng tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí được thực hiện thông qua các trang thiết bị công nghệ hiện đại với các phương pháp nghiên cứu phù hợp. Song không thể khẳng định những thông tin, số liệu thu nhận được đã phản ánh đầy đủ và chính xác 100% về đối tượng nghiên cứu do các đối tượng này nằm trong lòng đất với độ sâu hơn 3000m, trong môi trường địa chất, đất đá, nhiệt độ, áp suất, chất lưu, tính chất cơ lý, cơ hóa… hết sức phức tạp. Điều này có thể dẫn đến những đánh giá sai lệch và không đúng bản chất của đối tượng. Bằng việc ứng dụng lý thuyết tin lượng và áp dụng cụ thể cho quy trình công nghệ khoan, bài báo trình bày phương pháp nghiên cứu và đánh giá đối tượng nghiên cứu trong các điều kiện nêu trên. Quá trình áp dụng cho thấy phương pháp nghiên cứu trình bày trong bài báo cho phép tối ưu lượng số liệu cần thu thập và xử lý mà vẫn đảm bảo tính khách quan cũng như phản ánh chính xác bản chất của đối tượng nghiên cứu.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU TRONG MÔI TRƯỜNG THIẾU THÔNG TIN: ÁP DỤNG CHO QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ KHOAN

Tạp chí

Số 53

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật