PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN TRỤ ĐỠ CHO GIÀN KHOAN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN

Số 53 [ Tháng 01- Năm 2016]

Bài báo này trình bày phuơng pháp tính nội lực và biến dạng của trụ đỡ giàn khoan cố định trên biển khi xét sự kết hợp chịu lực giữa cột và môi trường đất nền. Điểm đặc biệt của phương pháp là tìm cách xác định điểm “ngàm tuơng đương” của trụ đỡ bị biến dạng trong môi trường đàn dẻo của nền đất xung quang cọc bằng phép lặp, trong đó có sử dụng các công cụ tính toán của Lý thuyết Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu truyền thống, phương pháp Phần tử hữu hạn, kết hợp với sự trợ giúp của máy tính và các phương pháp tính hiện đại

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN TRỤ ĐỠ CHO GIÀN KHOAN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN

Tạp chí

Số 53

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật