XÁC LẬP HỆ TỌA ĐỘ VÀ ĐỘ CAO MẶT CHIẾU CỦA LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH KHI SỬ DỤNG HỆ QUY CHIẾU UTM

Số 52 [ Tháng 10- Năm 2015]

Bài báo đề xuất áp dụng một hệ quy chiếu phù hợp đối với các mạng lưới khống chế trắc địa công trình mặt bằng, cho phép giảm thiểu các số cải chính chiều dài cạnh khi chiếu lên mặt phẳng tọa độ. Do đó, tọa độ của các điểm trong mạng lưới mặt bằng sẽ được xác định phù hợp nhất so với thực địa. Hệ thống công thức chọn hệ toạ độ và độ cao mặt chiếu khi sử dụng hệ quy chiếu UTM một cách hợp lý và đã được kiểm chứng thông qua tính toán thực nghiệm. Luận cứ nêu ra trong bài báo có logic chặt chẽ, các công thức tính số cải chính trị đo được xây dựng trên cơ sở phân tích lý thuyết và dễ dàng áp dụng trong thực tế

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

XÁC LẬP HỆ TỌA ĐỘ VÀ ĐỘ CAO MẶT CHIẾU CỦA LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH KHI SỬ DỤNG HỆ QUY CHIẾU UTM

Tạp chí

Số 52

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật