PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN BIẾN ĐỘNG ĐƯỜNG BỜ VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN QUẢNG BÌNH - QUẢNG TRỊ

Số 52 [ Tháng 10- Năm 2015]

Vùng ven biển Quảng Bình - Quảng Trị là khu vực có rất nhiều biến động về đường bờ do những đặc thù về điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý. Các hệ thống dòng chảy này có đặc điểm chung là ngắn và dốc, chảy qua dải đồng bằng ven biển khá hẹp trước khi đổ ra biển. Kết quả phân tích ảnh viễn thám kết hợp với tài liệu khảo sát thực địa cho thấy vùng cửa sông ven biển Quảng Bình - Quảng Trị bị biến động lớn với xu thế chủ đạo là quá trình xâm thực của biển vào đất liền. Quá trình xói lở xâm thực chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh hơn so với mùa hè (gió mùa Đông Nam). Nhân tố tác động đến biến động đường bờ là do tổng hoà các yếu tố tác động liên quan đến tiến hoá tự nhiên của dải ven biển cửa sông và tác động của con người, trong đó, nguyên nhân chính của hiện tượng xói lở hay bồi tụ xảy ra là do một trong 3 nhóm nhân tố: ngoại sinh, nội sinh và nhân sinh hoặc tổng hợp của các nhóm nhân tố này

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN BIẾN ĐỘNG ĐƯỜNG BỜ VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN QUẢNG BÌNH - QUẢNG TRỊ

Tạp chí

Số 52

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản

Bài báo nổi bật