ẢNH HƯỞNG CỦA LỰC MA SÁT TỚI MÒN MŨI KHOAN KIM CƯƠNG TRONG QUA TRÌNH PHÁ HUỶ ĐÁ

Số 52 [ Tháng 10- Năm 2015]

Trong phạm vi bài báo, các tác giả trình bày một số kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của hệ số ma sát tới quá trình mòn hạt kim cương và quá trình phá huỷ đá trong khoan kim cương tốc độ vòng quay lớn. Trên cơ sở lý thuyết ma sát và mòn, các tác giả đã xác định sự phụ thuộc của hệ số ma sát vào độ cứng của đá và độ tiến sâu của hạt kim cương gắn trong mũi khoan vào đá sau một vòng quay. Hệ số ma sát này bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: đặc tính bề mặt tiếp xúc, tính chất nước rửa, kích thước và đặc tính cơ lý của hạt mùn. Hệ số ma sát sẽ thay đổi phức tạp khi hạt cắt cắm sâu vào đá lớn hơn 0,02mm sau một vòng quay. Để khắc phục điều này, bài báo cũng đã chỉ ra cần sử dụng dung dịch khoan có chất bôi trơn bề mặt và chế độ khoan phù hợp trong từng điều kiện cụ thể. Khi đó quá trình mòn hạt cắt trên mũi khoan sẽ tăng phần ổn định

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ẢNH HƯỞNG CỦA LỰC MA SÁT TỚI MÒN MŨI KHOAN KIM CƯƠNG TRONG QUA TRÌNH PHÁ HUỶ ĐÁ

Tạp chí

Số 52

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật