Tự động tổng quát hóa bản đồ

Số 44 [ Tháng 10- Năm 2013]

Tự động tổng quát hóa bản đồ là một lĩnh vực vô cùng phức tạp, được giới bản đồ thế giới công nhận là một vấn đề nan giải. Bài báo này trình bày về ý nghĩa của tự động tổng quát hóa bản đồ, giới thiệu về quá trình phát triển của tổng quát hóa bản đồ từ truyền thống đến tự động hóa. Ngoài ra, bài báo mô tả một thực nghiệm về việc xây dựng phần mềm xử lý tự động vấn đề dịch vị của các đối tượng bản đồ trong quá trình tự động tổng quát hóa bản đồ đa tỉ lệ.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Tự động tổng quát hóa bản đồ

Tạp chí

Số 44

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật