Một số kết quả nghiên cứu dự báo các tai biến địa chấttrong xây dựng công trình ngầm và khái thác mỏ bằng

Số 44 [ Tháng 10- Năm 2013]

Trong khai thác mỏ và xây dựng công trình ngầm ở nước ta và trên thế giới đã xảy ra không ít các tai biến địa chất như lún, sụt, trượt đến mặt đất, các hiện tượng phá hủy trong vỏ quả đất, bục nước, khí và các tác động rung chấn, gây thiệt hại nhiều về kinh tế và sinh mạng con người. Nghiên cứu dự báo, phân tích các tai biến địa chất nhằm hạn chế và giảm thiểu là nhu cầu bức thiết. Có nhiều phương pháp khác nhau được phát triển và áp dụng cho mục tiêu này, trong đó phương pháp số đang là phương pháp hữu hiệu. Bài báo giới thiệu khái quát về phương pháp số và các chương trình phổ dụng hiện nay, cũng như một số kết quả nghiên cứu nhận được khi sử dụng chương trình Phase2.

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Một số kết quả nghiên cứu dự báo các tai biến địa chấttrong xây dựng công trình ngầm và khái thác mỏ bằng

Tạp chí

Số 44

Chuyên mục

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Từ khóa

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Bài báo nổi bật