KỸ THUẬT PHÂN MẢNH CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN GIÁ TRỊ PHỨC HỢP

[ Tháng - Năm ]

Cơ sở dữ liệu giá trị phức hợp, khái niệm chung cho cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, cơ sở dữ liệu quan hệ-đối tượng, cơ sở dữ liệu dựa vào XML ngày càng được sử dụng nhiều đặc biệt là trong thời đại bùng nổ các hệ thống thông tin web. Trong báo cáo này chúng tôi giới thiệu một phương pháp phân mảnh dọc cũng như phân mảnh ngang áp dụng cho cơ sở dữ liệu phức hợp dựa trên mô hình chi phí, với mục tiêu là tăng cường hiệu năng cũng như đảm bảo tính tin cậy của hệ thống.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

KỸ THUẬT PHÂN MẢNH CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN GIÁ TRỊ PHỨC HỢP

Tạp chí

Chuyên mục

Khoa học Ứng dụng

Từ khóa

Khoa học Ứng dụng

Bài báo nổi bật