ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

Số 51 [ Tháng 07- Năm 2015]

Bài báo đề xuất một hướng nghiên cứu, một phương pháp mới giúp cho việcphân tích đánh giá và nâng cao năng lực hoạt động của dự án đầu tư trong giai đoạn đi vào hoạt động. Cơ sở nghiên cứulà dựa trên lý luận về chuỗi giá trị của Michael Porter, được các tác giả vận dụng phân tích sự hình thành và phân bố giá trị gia tăng của từng công đoạn trong chuỗi giá trị của dự án thông qua một dự án cụ thể. Các tác giả của bài báo này đã áp dụng phương pháp để phân tích sự hình thành chuỗi giá trị của dự án băng tải ống vận chuyển than từ nhà sàng 56 đến cảng Bến Cân của Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin. Mỗi công đoạn trong dự án tạo ra một lượng giá trị gia tăng cho dự án. Kết quả phân tích theo công đoạn cho thấy được sự hình thành giá trị cuối cùng của cả dự án tự giá trị gia tăng qua các giai đoạn, từ đó giúp cho chủ đầu tư đưa ra quyết định đầu tư, cũng như vận hành dự án nhằm nâng cao năng lực hoạt động của dự án và đạt được các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế khi lập dự án.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

Tạp chí

Số 51

Chuyên mục

Kinh tế & Quản trì Kinh Doanh

Từ khóa

Kinh tế & Quản trì Kinh Doanh

Bài báo nổi bật