ĐẶC ĐIỂM TƯỚNG ĐÁ CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH TẦNG MẶT TUỔI PLEISTOCEN MUỘN - HOLOCEN KHU VỰC NINH BÌNH

Số 51 [ Tháng 07- Năm 2015]

Trên cơ sở nghiên cứu về thành phần vật chất và môi trường thành tạo của trầm tích tầng mặt, các tác giả đã làm sáng tỏ về diện phân bố và đặc điểm tướng đá các thành tạo trầm tích tầng mặt tuổi Pleistocen muộn - Holocen khu vực Ninh Bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy trầm tích tuổi Pleistocen muộn ở đây chủ yếu là tướng bùn cát đồng bằng châu thổ ven biển bị phong hoá loang lổ; trầm tích tuổi Holocen sớm - giữa gồm tướng bùn đầm lầy ven biển chứa than bùn và tướng sét xám xanh vũng vịnh; các trầm tích Holocen muộn bao gồm các tướng tiêu biểu: tướng bột cát bãi bồi sông, tướng bột cát đồng bằng châu thổ, tướng bùn châu thổ bị đầm lầy hóa, tướng cát cồn cát chắn cửa sông tàn dư và tướng bùn cát bãi triều hiện đại với những đặc trưng riêng về tướng đá. Trầm tích tầng mặt trong vùng nghiên cứu chủ yếu thuộc kiểu: cát, bột cát, bùn cát, bùn, sét nằm đan xen (thô - mịn). Nguồn vật liệu trầm tích chủ yếu là từ nơi xa được sông Đáy và sông Hồng vận chuyển đến.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ĐẶC ĐIỂM TƯỚNG ĐÁ CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH TẦNG MẶT TUỔI PLEISTOCEN MUỘN - HOLOCEN KHU VỰC NINH BÌNH

Tạp chí

Số 51

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản

Bài báo nổi bật