ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÙNG ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÀO CAI THEO CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ (AQI)

Số 51 [ Tháng 07- Năm 2015]

Bài báo cho thấy tầm quan trọng của việc xác định chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung và các vùng đô thị, công nghiệp nói riêng. Bài báo đã áp dụng phương pháp Chỉ số chất lượng không khí (AQI) để đánh giá chất lượng môi trường không khí tỉnh Lào Cai dựa theo số liệu quan trắc của Sở TN và MT tỉnh trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2014, kết hợp với kết quả quan trắc và phân tích môi trường tại khu công nghiệp Tằng Loỏng trong các năm 2012, 2013, 2014 được thực hiện bởi Trường Đại học Mỏ - Địa chất [8]. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy diễn biến và hiện trạng chất lượng không khí trong nhiều năm ở các vùng đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Kết quả đánh giá ô nhiễm không khí dựa theo AQI đã cung cấp thông tin môi trường một cách dễ hiểu, trực quan nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý và cộng đồng về bảo vệ môi trường nói chung, môi trường không khí nói riêng.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÙNG ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÀO CAI THEO CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ (AQI)

Tạp chí

Số 51

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản

Bài báo nổi bật