SO SÁNH KẾT QUẢ PHÁT HIỆN TRƯỢT CHU KỲ TỪ TỆP TRỊ ĐO GNSS THEO MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP KHÁC NHAU

Số 49 [ Tháng 01- Năm 2015]

Hiện tượng trượt chu kỳ là một nguồn sai số thông thường trong trị đo pha sóng tải bằng công nghệ GNSS. Trong công tác xử lý số liệu GNSS, phát hiện và hiệu chỉnh trượt chu kỳ là một công đoạn tiền xử lý rất quan trọng và thường gặp nhiều khó khăn. Tất cả các phần mềm xử lý số liệu GNSS hiện nay đều phải thực hiện bài toán này trước khi tiến hành xử lý cạnh đo. Trong bài báo này, tác giả trình bày một số thuật toán phát hiện trượt chu kỳ trong trường hợp sử dụng một máy thu tín hiệu GNSS. Kết quả thực nghiệm cho thấy với phương pháp kết hợp trị đo pha và trị đo mã chỉ phát hiện được hiện tượng trượt chu kỳ xảy ra với mức độ lớn (hàng chục chu kỳ), phương pháp kết hợp pha - pha phần dư tầng ion cho phép khả năng phát hiện trượt chu kỳ với mức độ nhỏ hơn (cỡ vài chu kỳ). Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà ta có thể sử dụng các thuật toán phát hiện trượt chu kỳ khác nhau

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

SO SÁNH KẾT QUẢ PHÁT HIỆN TRƯỢT CHU KỲ TỪ TỆP TRỊ ĐO GNSS THEO MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP KHÁC NHAU

Tạp chí

Số 49

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật