MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MỞ RỘNG PHẠM VI TÍNH CHI PHÍ TRONG HẠCH TOÁN KINH TẾ PHÂN XƯỞNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THAN

Số 49 [ Tháng 01- Năm 2015]

Hạch toán kinh tế nội bộ, trong đó khoán chi phí cho các đơn vị sản xuất, trong những năm gần đây đang trở thành một phương pháp quản trị được các doanh nghiệp mỏ quan tâm và áp dụng ngày càng rộng rãi và đạt được nhiều kết quả tốt trong việc giảm chi phí sản xuất và qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên thực tế cho thấy xuất hiện những vấn đề cần giải quyết, trong đó có những câu hỏi mới đặt ra như: có cần thiết phải khoán sâu không, nếu có thì đến mức độ nào, tiêu chí nào cho sự lựa chọn phạm vi mở rộng phạm vi chi phí khoán, những khó khăn vướng mắc gì khi định mở rộng phạm vi chi phí khoán, và giải quyết những vướng mắc đó như thế nào? Bài viết này bàn luận về các mức độ mở rộng phạm vi chi phí trong khoán chi phí cho các đơn vị trong doanh nghiệp nhìn từ các góc độ khác nhau về quản trị chi phí, những vấn đề kỹ thuật tính chi phí khoán, làm căn cứ cho doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định lựa chọn phạm vi tính chi phí đưa vào danh mục khoán cho đơn vị. Trong bài viết cũng đưa ra những phương pháp khoán khác nhau về một số loại chi phí được cho là gặp nhiều khó khăn nhất hiện nay trong khoán chi phí như chi phí khấu hao tài sản cố định ở phân xưởng, chi phí bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị của phân xưởng, và chi phí các loại vật tư sử dụng dài hạn không thể tính một lần ngay vào giá thành sản phẩm. Các phương pháp tương ứng với các mức độ sâu và điều kiện khác nhau để các doanh nghiệp có thể lựa chọn cho phù hợp với điều kiện của mình

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MỞ RỘNG PHẠM VI TÍNH CHI PHÍ TRONG HẠCH TOÁN KINH TẾ PHÂN XƯỞNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THAN

Tạp chí

Số 49

Chuyên mục

Kinh tế & Quản trì Kinh Doanh

Từ khóa

Kinh tế & Quản trì Kinh Doanh

Bài báo nổi bật