ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TẠO TẦNG SÔI ĐỂ XÁC ĐỊNH TÍNH KHẢ TUYỂN CỦA THAN

Số 49 [ Tháng 01- Năm 2015]

Việc phát triển những phương pháp mới để thu nhận số liệu về tính khả tuyển của than có rất nhiều lợi ích. Phương pháp “chìm nổi” truyền thống đã sử dụng từ lâu chi phí quá đắt và mất nhiều thời gian. Hơn nữa, các chất lỏng nặng dùng để phân tích có thể gây các vấn đề về sức khỏe và môi trường. Mục đích của bài báo này là mô tả một phương pháp mới để phân tích tính khả tuyển bằng cách tạo tầng sôi. Áp dụng phương pháp này cho than cỡ hạt nhỏ hơn 2 mm, tuy vậy cũng có thể áp dụng cho than có cỡ hạt hoặc tỷ trọng bất kỳ. Mặc dù quá trình tạo tầng sôi đã được khẳng định, việc ứng dụng phương pháp này để phân tích tính khả tuyển vẫn là một điều mới mẻ. Phân tích mẫu thành các cỡ hạt hẹp, cho vào cột đã tạo tầng sôi một cỡ hạt hẹp như vậy, các hạt phân tầng tạo ra một biểu đồ áp lực với những hạt nhẹ hơn ở trên cùng và nặng dần về phía dưới. Đo biểu đồ áp lực bằng bộ chuyển đổi vi sai. Lấy các mẫu huyền phù ra khỏi cột, đo sự thay đổi biểu đồ áp lực và xác định trọng lượng khô của mẫu tháo ra. Từ những số liệu này sẽ xác định tỷ trọng của hạt.

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TẠO TẦNG SÔI ĐỂ XÁC ĐỊNH TÍNH KHẢ TUYỂN CỦA THAN

Tạp chí

Số 49

Chuyên mục

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Từ khóa

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Bài báo nổi bật